Кам’янка-Бузька. Кам’янка-Бузький ДНЗ № 3
 
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З В І Т

Керівника

Камянка-Бузького дошкільного навчального закладу  комбінованого типу№ 3  Кам’янка-Бузької міської ради

Львівської області

 

ГУСАР ДІНИ ПЕТРІВНИ

 

про  свою діяльність перед колективом та громадськістю

за  2016 – 2017 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                19  червня  2017р.

 

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005р. № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Гусар Діна Петрівна, завідувач дошкільного навчального закладу № 3 звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2016-2017 навчальний рік.

Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюється відповідно до Статуту та річного плану роботи.

В 2016-2017 навчальному році в  дошкільному навчальному закладі      № 3  нараховувалося – 155 дитини, із них дітей раннього віку - 21, дошкільного віку - 134.

В ДНЗ функціонувало 7 груп, 5 груп загального розвитку, 2 групи спеціального призначення для дітей з вадами мови.

 

Укомплектованість груп була проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків.

Впродовж 2016-2017 н.р. в ДНЗ функціонували 7 україномовних груп (100%). Всі групи працювали за  гуманітарними напрямками .

Реалізація Базового компоненту дошкільної освіти забезпечувалася освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджена Міністерством освіти і науки України та схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах. В роботі керувалися  Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», «Українське дошкілля».

Завдяки творчому, неформальному підходу педагогів до своєї справи в садочку було створено таке розвивальне середовище, яке максимально забезпечило умови для того, щоб діти успішно набували тут навичок практичного життя, збагачували свій індивідуальний досвід, розвивали загальні здібності: розумові, комунікативні, організаторські, конструктивні тощо.

Дошкільний навчальний заклад № 3  укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Усі педагоги мають спеціальну педагогічну освіту, за станом здоров`я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність.

 У 2016-2017 навчальному році навчально-виховний процес в ДНЗ №3  забезпечують 13 педагогічних працівників, всі педагоги мають відповідну фахову освіту (9 педагогів мають повну вищу освіту, 3 – неповну вищу). Серед педагогів закладу вищу категорію мають 5 педагоги, І категорію мають 2 педагоги, ІІ категорію - 2 педагоги, кваліфікаційну категорію спеціаліст - 4, 13 педагогам встановлено посадові оклади; 3 педагога має стаж роботи  до 3 років, від 10-20 років - 3 педагоги, від 20-25 років  - 3, від 25 років та більше - 2 педагоги. В цьому році пройшли атестацію педагоги: Втурек Н.В., Ільків О.В., Сімончук Л.Р.

Всі педагоги володіють державною мовою, в межах, необхідних для виконання своїх посадових обов’язків. Розстановка кадрів умотивована, всі педагоги працюють за фахом, забезпечується наступність в роботі.

Організація харчування в дошкільному закладі здійснювалася  на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (стаття 35), «Про охорону дитинства» (стаття 5), Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227  та Змінами до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством охорони здоров’я України від 26.02.2013  № 202/165.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах», встановлена вартість за харчування батьківська плата становила 60% в 2016 р. та в 2017 р.  Пільги на харчування мають діти батьки яких перебували в зоні АТО та багатодітні сім’ї, із 01.01.2017р.-  діти-інваліди.

В дошкільному закладі витримується 3-разовий режим харчування. Для організації раціонального харчування в ДНЗ складається примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується із санітарно-епідеміологічною службою і затверджується керівником навчального закладу.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.

Продукти харчування в ДНЗ постачають установи, які визначені рішенням тендерних комітетів. Продукти завозять згідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

Не приймаються та не використовуються в ДНЗ м'ясо та яйця водоплавної птиці, річкова та копчена риба, гриби, соуси, майонез, вироби швидкого приготування, квас, кава натуральна, кремові вироби. Також не використовуються продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, консерванти.

Середньомісячний відсоток норм харчування за 9 місяців 2016-2017 навчального року становило: м’ясо – 85% ; риба – 70%; олія – 100%; масло вершкове – 95%; молоко – 70%; сир кисломолочний – 50%; сир твердий – 5%; яйце – 56%; цукор – 90%; фрукти – 20%; картопля – 100%; овочі – 85%; сік фруктовий – 80%; крупи – 100% .

Стан роботи щодо організації харчування в ДНЗ обговорено на педагогічній раді (16.05.2017р.), заслуховувалися на виробничих нарадах, на нараді при завідувачі та відображено  у наказах  по закладу. Постачання продуктів харчування в цілому здійснювалося задовільно.

Технологічне та холодильне обладнання у робочому стані. Працівники харчоблоку мають спеціальну освіту та 4 і 5 тарифні розряди. Періодично проводиться атестація робочих місць.

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

· Конституція України;

· Конвенція ООН про права дитини;

· Закон України «Про охорону дитинства»;

· Сімейний кодекс.

Для ведення цієї роботи у закладі щорічно, на початку року, складається соціальний паспорт закладу, розробляється план заходів та проводиться аудит дітей різних пільгових категорій. У 2016-2017 н. р. в ДНЗ виховується:

-                    30 дітей з багатодітних сімей;

-                    24 дітей виховується в неповних сім’ях;

-                    5 дітей виховуються одинокими матерями;

Усі ці діти проживають у нормальних побутових умовах.

Впродовж року проводилась правоосвітня та правовиховна робота з батьками. На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000р. № 1/9-352, від 04.10.2007р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ  розроблені певні заходи, а саме:

· працює консультативний центр для батьків вихованців, які не відвідують ДНЗ;

· надання методичної і консультативної допомоги сім'ї, включення батьків у процес виховання, навчання та реабілітації дитини;

· формування соціально-педагогічної компетенції сім'ї у вирішенні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;

· створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

Педагоги проводили роз'яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти. Один раз на тиждень (щосереди) проводились інтегровані заняття з дітьми 5-ти річного віку, які не відвідують дитячий садок. Запрошували батьків та дітей на свята та розваги, Дні відкритих дверей. Для батьків проводили практичні заняття, консультації, бесіди: «Як підготувати дитину до дитячого садка», «Формування життєвої компетенції дитини», «Готовність сім'ї та дитини до школи», «Правильне мовлення – запорука успішного навчання», «Сім’я на порозі шкільного життя». Так, дітей, яким на 1 вересня 2016 року виповнилося 5 років, на черзі до зарахування в дошкільний навчальний заклад не перебувало, тобто, всі діти були охоплені дошкільною освітою.

Система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі базувалася таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.

Основна методична проблема 2016-2017 н.р. «Формування життєвої компетентності дошкільника». Методична робота в ДНЗ була сконцентрована навколо пріоритетних завдань педагогічного колективу:

1.Удосконалення здоров'язберігаючого комфортного розвивального середовища для дітей дошкільного віку, шляхом тісної співпраці та взаємодії з батьками.

2. Виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят.

3. Надання фахової психолого-педагогічної допомоги родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку, у тому числі з особливими потребами.

4. Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

В роботі з педколективом впроваджувалися масові форми роботи: педради, педагогічні читання, семінари, методоб'єднання; групові: семінари - практикуми, майстер-класи, творчі групи та індивідуальні форми роботи. При проведенні масових форм роботи використовувалися традиційні і інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення педагогічних рад. Педагогічні ради актуальні, періодичні. Рішення педагогічних рад виконуються, заведені картки контролю виконання рішень педагогічних рад.

Контроль за освітнім процесом був спрямований на систематичне вивчення стану роботи педагогічних працівників, виконання програми виховання і навчання дітей дошкільного віку і надання вчасної допомоги педагогам.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

В дошкільному закладі створені умови, які сприяють пізнавальній, дослідницькій, експериментальній діяльності дітей. Вихователі  дошкільного закладу стимулюють інтерес дітей до предметів та явищ, розвивають їхню допитливість. Вихователями розроблені проекти навчально-виховної роботи, проведені  моніторингові  дослідження.

Впродовж року впроваджувалась практична технологія в навчально-виховний процес ДНЗ. Розробили проекти: «Готуємо майбутнього першокласника» (Ільків О.В., вихователь групи «Калинка»), «Дзвенить струмочком мова рідного краю» (Сімончук Л.Р., вчитель-логопед), «Ознайомлення з дослідами» (Ханас Н.Б., вихователь групи «Веселка»), «Ознайомлення зі звичаями і традиціями українського народу» (Сайкевич І.М., вихователь групи «Віночок»), «Танцюєм разом з нами» (Ботвинник О.І., вихователь групи «Сонечко»). Що дозволило змінити стиль роботи з дітьми, підвищити дитячу самостійність, активність, зацікавленість, залучити батьків до освітнього процесу.

Свої  відносини з дітьми  вихователі будували на основі педагогіки  співробітництва та гуманізму, використовуючи  особистісно-орієнтований підхід до виховання та навчання дітей.

Значна  увага протягом навчального року приділялася розвитку творчих здібностей дошкільників, пізнавальної активності, допитливості,  використанню  нестандартних форм і методів роботи.

Педагоги дошкільного закладу створили позитивну психологічну атмосферу у групах, прихильно ставляться до дитини, щоб вона мала відчуття захищеності, знала любов і турботу. Головним є те, що ДНЗ прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Педагоги заохочували, підтримували та позитивно оцінювали конструктивні самостійні намагання дитини, висловлювали довіру до її можливостей, спонукали спостерігати, розмірковувати, досліджувати, діяти відповідально, чинити по совісті. Все це сприяло формуванню у вихованців елементарної дитячої картини світу, цілісного її образу, компетентної поведінки.

Поповнили методичну базу з досвіду роботи вихователі: Ханас Н.Б,. «Інтегрований підхід щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми», Шпот І.П., «Сенсорний розвиток дітей раннього віку», Ботвинник О.І.,«Розвиток артистичних здібностей дітей дошкільного віку», музичний керівник Демчук О.С., «Розвиток вокальних здібностей дітей дошкільного віку»

Вся робота була спрямована на охорону життя та здоров’я дітей. Дана проблема вирішувалась через організацію різноманітних форм роботи з дітьми, батьками з питань щодо виховання  у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я, впроваджуючи інтеграційні методи оздоровлення. Використання нестандартних прийомів, сучасних технологій, а саме: психогімнастики, релаксації, масажів, вправ на корекцію дихання, емоційних ігор допомогло нормалізувати емоційний стан дітей.

Систематично проводилася робота з профілактики дорожньо-транспортного травматизму, вихователі поступово ускладнювали програмові вимоги, враховуючи здібності та вік дітей. Значне місце відводили практичним формам навчання: спостереженню, екскурсіям, цільовим прогулянкам. Проводили тематичні заняття в групах, закріпляючи знання отримані в різних видах діяльності.

З метою виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят працювала творча лабораторія «Безпека дитини та обов’язки дорослих».

Протягом 2016-2017 навчального року дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу не було. Кожен випадок травматизму аналізується, щоб попередити подальші випадки травмувань.

Значна увага приділялась питанню правового виховання дітей. Бо діти ще від народження мають усі основні свободи та невід’ємні права кожної людини. В дошкільному закладі створені умови для фізичної, психологічної та емоційної захищеності дітей.

Діти всіх вікових груп протягом 2016-2017 навчального року отримали достатній рівень знань програмового матеріалу. Систематичною була  робота з різних сфер життєдіяльності, наявні успіхи по розвитку творчих здібностей вихованців через використання творчих завдань; покращення якості роботи  художньо-естетичного спрямування; емоційне, естетичне сприймання природи.

Формування всіх складових психологічної готовності дитини до школи (інтелектуальної, мотиваційної, соціальної, фізіологічної, емоційно-вольової) здійснювалось в певній системі. Педагоги при підготовці старших дошкільнят до навчання в школі, велику увагу приділяли не лише формуванню спеціальних умінь, а найголовніше – створювали для дитини умови для формування здатності емоційно реагувати на навколишній світ, міркувати, планувати власну діяльність, доводити роботу до кінця, що є важливішими чинниками у формуванні успішної навчальної діяльності.

Випускники ДНЗ зазвичай вступають до ЗШ № 1, за бажанням - у інші школи м. Кам’янка-Бузька та достатньо добре адаптуються в нових умовах. Педагогічний колектив підтримує зв'язок з вчителями шкіл, у які поступають наші випускники. Результати обстеження випускників нашого дитячого садка практичним психологом Гусар Д.П., свідчать про достатній рівень самостійності, емоційності, самодисципліни, здатності до пізнавальної діяльності, учбової активності та комунікативних навичок.

Моніторинг готовності дітей до навчання у школі показав, що 31% мають високий рівень, 60% - достатній, 9% - низький.

Питання готовності дитини до школи та рівень шкільної зрілості старших дошкільників постійно стоїть на контролі завідувача ДНЗ та вивчається, аналізується спільно з практичним психологом, вихователями старших груп.

На належному рівні вирішувались питання щодо наступності роботи ДНЗ і початкової школи. Проводились зустрічі вихователів та вчителів початкових класів за «круглим столом». Організували взаємовідвідування занять та уроків. Запрошували дітей початкових класів ЗОШ № 1 на свята, розваги, виставки.

Така спільна діяльність допомагає дітям легко адаптуватися до навчання у школі, педагогам – разом вирішити складні питання наступності дитячого садка та початкової школи.

За період 2016-2017 н.р. ДНЗ відвідували 32 дитина 6-ти річного віку. До школи вступить 30 дітей, батьки 2 дітей вирішили віддати їх до школи з 7-річного віку.

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

· батьківські збори;

· індивідуальні консультації різних спеціалістів;

· виготовлення саморобок разом з дітьми;

· спільні виставки, участь у календарних святах, спортивних розвагах;

· батьківські суботники;

· Дні відкритих дверей;

· надання благодійної спонсорської допомоги для створення відповідних матеріально-технічних умов щодо перебування дітей у закладі.

Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж Звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у завідувача порушувались питання працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного закладу, видача довідок.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, над оновленням власного веб-сайту. Інформація розрахована на батьків: новини, об’яви, консультації, рекомендації, фото, виставки, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі.

З метою підготовки ДНЗ до літнього оздоровлення дітей проведена робота:

- видано наказ;

- проведено інструктажі;

- підготовлені аптечки;

- відремонтовано, пофарбовано та виготовлено нове обладнання на дитячих ігрових майданчиках за рахунок батьків.

Завдяки благодійній діяльності підприємства ТзОВ «Райтекс», придбано дитячі покривала в групи «Віночок» і виділено 2000 грн. для ремонту туалетної кімнати групи «Курчатко», СВІСС «Кроно» виділило матеріал для виготовлення меблів групи «Бджілка», ПП «Скіфи» виділило 3000 грн. на ремонт туалетної кімнати групи «Курчатко». ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» виділило 20000 грн. для ремонту туалетної кімнати групи «Колосок».

Щоб запобігти нещасним випадкам та професійним захворюванням відбувається контроль за дотриманням працівниками вимог з охорони праці під час виконання ними робіт певного виду або за певною професією. Вимоги визначені інструкціями праці, які затверджені керівником.

В ДНЗ створені належні, безпечні і здорові умови праці відповідно до Закону України від 21 листопада 2002 р. № 229-ІV «Про охорону праці».

Випадків травмування працівників ДНЗ під час роботи у 2016-2017 роках не було.

Матеріальна база ДНЗ у задовільному стані. Оснащення усіх приміщень відповідає нормативним вимогам. Технічне становище будівлі задовільне. За рахунок батьків в ясельній групі «Курчатко» зроблено  капітальний ремонт туалетної кімнати. Відремонтували та виготовили нове ігрове обладнання на ігрових майданчиках в групах «Бджілка», «Колосок», «Курчатко»; розбили нові квітники.

Проведено перевірку опору ізоляції та силових систем, заземлення системи тепломережі.

Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків, а я, керівник закладу, допомагаю їм в усьому.

 

 

 

Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Новини


Всі новини